Vitrina frigorifica orizontala model VO1C-XL-3000

Preț: 8292 Lei

Vitrina frigorifica orizontala model VO1D-XL-3000

Preț: 7400 Lei

Vitrina frigorifica orizontala model VO1C-XL-2500

Preț: 7578 Lei

Vitrina frigorifica orizontala model VO1D-XL-2500

Preț: 6745 Lei

Vitrina frigorifica orizontala model VO1C-XL-2000

Preț: 6090 Lei

Vitrina frigorifica orizontala model VO1D-XL-2000

Preț: 5257 Lei

Vitrina frigorifica orizontala model VO4D-XL-1800

Preț: 4722 Lei

Vitrina frigorifica orizontala model VO3C-XL-1250

Preț: 4424 Lei

Vitrina frigorifica orizontala model VO3D-XL-1250

Preț: 4127 Lei

Vitrina frigorifica orizontala model VO2C-XL-1500

Preț: 4841 Lei

Vitrina frigorifica orizontala model VO2D-XL-1500

Preț: 4484 Lei

WhatsApp